มั่งมีด้วยเวทมนตร์คาถามีจริงหรอมั่งมีด้วยเวทมนตร์คาถามีจริงหรอ

ความปรารถนาของผู้คนส่วนใหญ่ล้วนต้องการความสำราญจากการมีเงินมีทรัพย์สินมากมายโดยเฉพาะการมีชื่อเสียงว่าเป็นมหาเศรษฐี มนุษย์หลายท่านเลือกทางการ


เป็นมหาเศรษฐีด้วยการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติงาน,ขยัน,ออม,มัธยัสถ์,แม้กระนั้นก็มีมนุษย์ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เลือกร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การสวดมนตร์เวทมนต์คาถาอาคม แต่ว่ายังคงขี้คร้านขาดความทรหดอดทนแล้วก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดีมีคำกล่าวอบรมสั่งสอนที่สร้างความเชื่อถือในความดีโดยที่ไม่ทำให้หลงโง่เขลาราวกับ พุทธที่มีบทสวดมนตร์เพื่อสรเสริญ คุณพระรัตนตรัยและก็ยังมีอาคมที่เป็นเครื่องเตือนสติให้ชาวพุทธตั้งมั่นอยู่ในจริยธรรมอันดีมีเหตุผลไม่หลงโง่งมเหมือนดังยกตัวอย่างเช่นอาคม หัวใจมหาเศรษฐี อุ,อา,กะ,สะ ที่ถ้าเกิดคนไหนกันหมั่นพร่ำสวดมนตร์รวมทั้งกระทำตามคาถาอาคมนี้อย่างเคร่งครัดก็จะสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไม่ยากดังมีเนื้อหาของเวทมนตร์คาถาดังต่อไปนี้
อุ อุฐานสัมปทา มีความหมายว่า
ให้ถึงพร้อมทั้งความมุมานะ ไม่ว่าจะเป็นขยันสำหรับเพื่อการการศึกษาหาความรู้ มีความพร้อมเพรียง แล้วก็สู้กับการทำงาน มีความทรหดอดทน หนักเอาค่อยสู้ มานะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความเข้าใจ
อา อารักขสัมปทา แสดงว่า
ให้ถึงพร้อมทั้งการดูแลรักษา เป็นการป้องกันเงินทองทรัพย์สินที่หามาได้จากความมานะให้มีความปลอดภัย พูดอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ถ้าหากแม้กระนั้นยังรวมทั้งการไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุ้มครองป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล รวมทั้งการเก็บหอมรอมริบและก็รู้จักการจัดการเงินให้มีการเพิ่มพูน
กะ กัลยาณีที่ไม่ยี่ห้อ แสดงว่า
การมีเพื่อนแท้ การคบสหายดี ดังเช่นว่า มีเพื่อนผู้ร่วมการทำงานที่ดีแต่งงานที่ดี รู้จักการเลือกคบคนดีที่มีความสุจริตใจ ไม่คิดปอกลอกคดโกงซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเสนอแนะในวิธีที่ถูก ได้พบเห็นอาชีพดีหนทางสำหรับในการหาเลี้ยงชีพ และไม่ชักชวนกันไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เหลวไหล หรือเล่นการเดิมพัน
-สะ 
สมชีวิตา แสดงว่า
การดำรงชีพตามความเหมาะสม ดังเช่นว่า การมีชีวิตอย่างสมถะ ใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะควร ควรจะแก่กำลังสินทรัพย์ที่หามาได้ ตลอดจนมีการบริหารรายจ่ายอย่างรัดกุม ถ้วนถี่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และก็รู้จักออมเงินเพิ่ม
หัวใจมหาเศรษฐี อุ อา กะ สะ บทนี้ นอกเหนือจากที่จะเป็นเวทมนตร์คาถาที่ท่องรวมทั้งภาวนาได้ง่าย ยังสามารถช่วยทำให้คนเดินดินคนหนึ่งเปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีได้ขอเพียงแค่มีความนับถือปฏิบัติตนปฏิบัติตัวตามบทต่างๆอย่างเคร่งครัดอันเป็นหลักกล้วยๆที่ช่วยทำให้พวกเราทุกคนต่างมีฐานะที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยวิถีที่ความพอเหมาะ ใส่รับกับบทกลอนที่ว่า มีสลึงพึงจะบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดข้าวของอยากได้หากแม้มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากมายจะลำบาก
สุดท้ายนี้ไม่ว่ามนุษย์เราจะร่ำรวยด้วยแนวทางไหนก็ไม่จำเป็นหรอกนะครับอยู่ที่ว่าพวกเราหารายได้ส่วนนั้นมาด้วยตนเองหรือป่าวประกาศเพียงเท่านั้น